O NAS


  


   

      Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrz. jest jednostką organizacyjną Powiatu Krośnieńskiego. Dom funkcjonuje od lutego 2013 r. Jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza przeznaczona dla 14 dzieci.

      W domu pracują wychowawcy, pracownik socjalny oraz wychowawca koordynator. Obsługą administracyjno – ekonomiczną domu zajmuje się Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego z siedzibą w Gubinie. W Centrum zatrudnieni są również pedagog i psycholog, którzy prowadzą pracę psychologiczno – pedagogiczną z wychowankami.
     Na co dzień wychowankowie są pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej, która stara się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju, a także przygotować je do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości.
    Wychowankowie mają wpływ na układanie jadłospisu, wystrój wnętrz, organizację czasu wolnego. W zależności od wieku i swoich możliwości, pod nadzorem osób dorosłych uczestniczą w przygotowaniu posiłków, zakupach, praniu, sprzątaniu. Dzieci dbają o teren zielony przed domem, dzieci z pomocą wychowawców stworzyły ogródek warzywny i rabatki kwiatowe.  
    Wychowawcy opracowują plan spędzania czasu wolnego z wychowankami: organizowane są wycieczki rowerowe, wyjścia nad jezioro w Łochowicach, spacery do lasu na jagody, spotkania przy grillu, zajęcia rekreacyjne i sportowe na terenie domu. Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych na terenie miasta.
     Dom prowadzi ścisłą współpracę ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, sądami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami zajmującymi się pieczą nad dzieckiem. Prowadzimy również stałą współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci – rodzice odwiedzają dzieci w domu, dzieci korzystają z urlopowania do domów rodzinnych.

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich